Forhandling set med kvinders blik

Mange kvinder bryder sig ikke om at forhandle – og da slet ikke at forhandle løn. De synes, det er ubehageligt, og det er ikke usædvanligt, at kvinder opfatter en lønforhandling som så skræmmende, at de hellere lader være.

Kvinder skal ofte forhandle med en mand, og kvinders og mænds forskellige måder at kommunikere på er en af grundene til, at kvinder kan føle, at de kommer til kort i en lønforhandling.

En anden grund er mangel på viden om det mønster, der ligger i en forhandling. Mønstret er bygget op på et arbejdsmarked præget af mænd og mænds indbyrdes måde at handle på, og det kan virke fremmed på kvinder.

Lønforhandling kan læres. Og når man ved, hvordan man skal gribe sagen an, er det lettere både at bede om en forhandling og at gennemføre den med et godt resultat. I en tid hvor ny løn indføres flere og flere steder, er det nærmest en nødvendighed for kvinder at lære sig, hvordan trinene danses omkring et forhandlingsbord.

Praktiske råd

Jeg bygger mine kurser op omkring en masse praktiske råd og stort set ingen teori. Indholdet kan planlægges udfra deltagernes ønsker og behov og målrettes mod for eksempel:

  • Alle der selv skal forhandle løn – med eller uden tillids­repræ­sentant
  • Tillidsrepræsentanter der vil vide, hvor kønnene går skævt af hinanden
  • Oplæg til debat om hvem, hvornår og hvordan der forhandles løn.

Kurset kan være af kortere eller længere varighed og udformes som:

  • Et selvstændigt kursus med eller uden forhandlingsøvelser
  • Et forløb der indgår i et eksisterende forhandlingskursus.